Data- en informatiegestuurd werken: weerstand of vertrouwen?

Is data in uw organisatie al onderdeel van het oplossen van opgaven? We leven in een wereld waarin steeds meer data wordt geproduceerd en verzameld. Deze dataficering van de samenleving biedt overheidsinstanties nieuwe kansen op het gebied van beleidsvorming, dienstverlening en uitvoering. Steeds meer overheidsorganisaties gaan dan ook aan de slag met informatiegestuurd werken. Om deze transformatie succesvol vorm te geven is het van essentieel belang dat informatiegestuurd werken breed gedragen wordt binnen de organisatie en de samenleving. Heeft iedereen vertrouwen in de nieuwe ontwikkelingen of zien we vooral nog beren op de weg?

Tijdens deze editie van het congres De Informatiegestuurde Overheid gaan we in op deze vraag.

 

Direct aanmelden!

Onderwerpen die deze dag aan bod komen:

  • Data Governance
  • Data ethiek (Datagebruik in openbare ruimtes, algoritmes)
  • Security & Privacy uitdagingen
  • Datakwaliteit (grip, inzicht en controle)
  • Technologische ontwikkelingen binnen de overheid (AI, robotisering)
  • Transformatie van de organisatie
  • Samenwerking met burgers en bedrijfsleven
Nieuwsitem

Terugblik naar De Informatiegestuurde Overheid 2019

Maar hoe creëer je snellere en beter besluitvorming door data en informatie? Dit was de hoofdvraag tijdens de 1e lustrumeditie van het congres De Informatiegestuurde Overheid. 

Lees het volledige bericht
Partnernieuws

Het profiling kookboek van Christian Verhagen

Het profiling kookboek van Christian Verhagen geeft tips en recepten voor het gezond gebruik van data analytics en risicoprofielen in de publieke sector. Want de overheid wil wel, maar de belangrijkste vraag is: #Hoedan? En dat is ook de kernvraag van het praktijkgerichte congres De Informatiegestuurde Overheid.

Lees het volledige bericht

De locatie

't Spant!.jpg

Het congres De Informatiegestuurde Overheid vindt plaats in het spant! in Bussum

Spant! Bussum

Doctor Abraham Kuyperlaan 3
1402 SB Bussum

Deelnemers over de vorige editie

Gerben van der Zwaard
— Data analyst sociaal domein
Gevarieerd programma met een inkijkje in hoe andere overheidsorganisaties het informatiegestuurd werken vormgeven
Hans Hut
— Archiefinspectie Rotterdam
Professioneel georganiseerd evenement om informatie en ervaringen uit te wisselen omtrent de informatiegestuurde overheid!

Inschrijven nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over de overheidsgerelateerde congressen van Heliview.

Deel dit evenement

Deel het evenement via LinkedIn, Twitter of per e-mail om mee te praten over actuele thema's en op de hoogte te blijven.