Blockchain als kans voor de overheid

Blockchain heeft een steeds grotere impact op allerlei overheidsprocessen. Maar wat is de meerwaarde van blockchaintechnologie voor overheidsinstanties? En hoe kunnen daar stappen in genomen worden? Blockchain is de datastructuur die onder meer achter de bitcoin zit, waarbij technologie taken van mensen overneemt via geautomatiseerde algoritmes.

Blockchain ecosysteem

Bijna dertig gemeenten deden van september 2016 tot november 2017 mee aan de pilotrondes van de Pilotstarter. De gemeenten hebben verkend, geëxperimenteerd, ontwikkeld en kennis gedeeld. Daarbij ging het niet alleen om techniek, maar ook om de veranderende rol van de gemeente. Volgens de Pilotstarter ontstond er een ‘gemeentelijk blockchain ecosysteem’ door dit traject gezamenlijk op te pakken. Door de ervaringen te delen ‘infecteerden’ de deelnemers ook andere gemeenten en belanghebbenden met het blockchainvirus.

Meerwaarde

Met het gebruik van blockchain kunnen overheidsinstanties:

  • De burgers echt de regie over zijn gegevens geven. De burger is in staat zelf zijn geverifieerde identiteitsgegevens en informatie te delen met wie en welke organisatie hij of zij wil. Een gedeelde, real-time informatiepositie realiseren met hun netwerkpartners, zorgaanbieders en leveranciers.
  • Dienstverlening verbeteren door ketenprocessen efficiënter, sneller, transparanter en veiliger in te richten.
  • Datamanagement verbeteren. Stoppen met het kopiëren van databases met de daaruit voortvloeiende verschillen tussen databases, met corrigeren van fouten in gegevens en met het achterhalen van informatie bij netwerkpartners.
  • Pro-actief dienstverlenen. Aanvragen voor een subsidie, vergunning of hulpverlening door burgers en ondernemers overbodig maken, door burgers en ondernemers in hun eigen digitale omgeving een box aan te laten vinken dat ze gebruik willen maken van een regeling.

Meer weten?

Veel overheidsorganisaties blijken nog weinig kennis over blockchain te hebben en niet op de hoogte te zijn van de impact en meerwaarde voor de publieke sector. Tijdens het congres De Informatiegestuurde Overheid geeft Martijn Bolt een keynote over Blockchain binnen de overheid. Met Blockchain kan de betrouwbaarheid en juistheid van data en informatie over ketens heen worden gegarandeerd en zijn bewerkingen op data 100% verifieerbaar.

Over uw spreker Martijn Bolt

Iedere dag werkt Martijn Bolt aan de implementatie van Blockchain technologie binnen organisaties en ketens. Zijn doel is om een hands-on ervaring om te zetten in veranderingen met langdurig resultaat. Hiervoor combineert hij bedrijfsmatige met specialistische kennis terwijl de sociale impact van de transitie de ruimte krijgt.

Door zijn achtergrond als ingenieur en ervaring met verandering ben ik in staat de vernieuwing van programmeur tot directie te begeleiden door mij te richten op doelmatige vraagsturing, informatiemanagement en governance.

Woon ook de Informatiegestuurde Overheid 2018 bij

Wilt u ook deze keynote bijwonen op het congres De Informatiegestuurde Overheid? Meld u dan direct aan voor deelname aan dit congres.