De succesvolste organisaties zijn datagedreven

Als overheidsorganisatie is het belangrijk om datagedreven te werken. Het opslaan, beschikbaar maken en analyseren van data wordt steeds waardevoller voor u als gemeente of overheidsinstelling. Denk hierbij bijvoorbeeld aan demografische en sociaaleconomische gegevens van inwoners, maar ook dienstverlening-, veiligheid- en managementinformatie. Deze data heeft waarde! Om deze waarde te benutten is het belangrijk de vaak versnipperde data te verzamelen én daarnaast ook de datavraagstukken helder in kaart te hebben. Alleen dan kunt u op basis van harde feiten de juiste keuzen maken. Dit alles kunt u bereiken door een meer analytische bedrijfscultuur te creëren. Het toepassen van Business Intelligence is daarom ook niet alleen een los project, maar een geheel nieuw te implementeren bedrijfsproces.

Business Intelligence als bedrijfsproces

Van BI een bedrijfsproces maken is cruciaal om succesvoller te worden met Business Intelligence. Zonder procesverbeteringen en/of innovatie blijft BI steken op het niveau van de zogenaamde "achteruitkijkspiegel" en daarmee verdient u een investering in BI-tooling niet snel terug. De spiegel brengt weliswaar inzicht in de huidige situatie waarin een organisatie zich momenteel bevindt, maar vertelt nog niet welke bedrijfsprocessen verbeterd kunnen worden. Processen willen verbeteren moet een logisch gevolg zijn van de nieuw ontdekte feiten en in het verlengde hiervan moet binnen een organisatie ook de wil ontstaan dit verbeterproces continu aan te scherpen. Deze wens naar organisatieoptimalisatie dient over alle afdelingen te worden verankerd zodat er een analytische cultuur ontstaat waarin iedereen telkens wil verbeteren en er een vliegwieleffect ontstaat.

Innoveren met Business Intelligence

Na deze optimalisatie valt er echter nóg meer te winnen met BI! Een organisatie kan BI namelijk ook gaan inzetten om te gaan innoveren. Innoveren met BI heeft als doel het bestaansrecht van een organisatie op te rekken of maatschappelijk meer betrokken te raken met behulp van nieuwe initiatieven.

Wat heeft u nodig?

Om als organisatie écht datagedreven te raken zijn er hulpmiddelen nodig die deze transitie faciliteren. Denk hierbij aan een robuust datalandschap dat snel kan inspelen op systeemveranderingen maar ook aan een analyse omgeving waarin medewerkers zelfstandig zonder hulp van IT een antwoord kunnen vinden op een urgent datavraagstuk. Deze zoektocht naar goede tooling kan voor organisaties die niet thuis zijn in de wereld van BI erg complex worden met al die verschillende aanbieders. Conspect heeft BI-specialisten in dienst met ruime ervaring in veel verschillende BI-tools waardoor we daadwerkelijk onafhankelijk kunnen blijven! Zij kunnen klanten daarom op een integere wijze adviseren over de beste tooling voor hun unieke situatie. Heeft u hulp nodig uw datavraagstukken in kaart te brengen? Ook daarmee helpt Conspect graag. 

Meer weten over hoe Conspect u kan helpen? Bekijk de website: www.conspect.nl