Waarde uit data en informatie creëren

Tijdens de 1e lustrumeditie van het congres De Informatiegestuurde Overheid is het centrale thema: Waarde uit data en informatie creëren. De hoofdvraag die tijdens het congres beantwoord wordt is: Hoe creëer je snellere en beter besluitvorming door data en informatie?

Om tot een antwoord op deze centrale vraag te komen zal vanuit verschillende invalshoeken ingegaan worden op het gebruik van data en informatie binnen overheidsorganisaties en de mogelijkheden om hierin met elkaar samen te werken. Zo krijgt u onder andere antwoord op de vragen:

 • Hoe organiseert u data- en informatiegestuurd werken?
 • Welke data en informatie is bruikbaar en hoe krijgt u hier grip op?
 • Hoe koppelt u data en informatie vanuit verschillende bronnen?
 • Hoe kunt u data en informatie gebruiken om tot nieuwe inzichten te komen?
 • Hoe kunnen overheidsinstanties hierin samenwerken en elkaar versterken?
 • Op welke manier gaat u op een ethisch en juridisch juiste manier om met data en informatie?  

Het congres De Informatiegestuurde Overheid gaat dus niet alleen over ICT, maar ook over proces- en cultuurveranderingen binnen de organisatie.

Doelgroep 

Dit congres is bedoeld voor managers en senior specialisten die op de hoogte willen blijven van de huidige trends en ontwikkelingen op het gebied van informatiegestuurd werken. Gerelateerde functies zijn:

 • Informatiemanagers
 • I&A managers
 • Informatie architecten
 • Beleidsmanagers
 • Programmamanagers
 • Senior (big data) analisten
 • Sector en afdelingshoofden Publiekzaken / Dienstverlening / Sociale Zaken / Welzijn / Sociale domein 


Deelname aan onze congressen is kosteloos voor senior medewerkers, managers en directieleden die werkzaam zijn bij overheidsorganisaties. Naast een inhoudelijk sterk congresprogramma biedt het congres u ook de mogelijkheid om te netwerken met uw vakgenoten.

Direct aanmelden!

Deelnemers over de vorige editie
Johannes Tadema.jpg
Johannes Tadema
— Adviseur informatiemanagement, Provincie Noord-Brabant
Veel variatie in de bijdrage: van algemeen tot gedetailleerd.
Tom Booijink.jpg
Tom Booijink
— Senior Data Scientist, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Een congres wat voldeed aan de verwachtingen en voldoende nieuwe en relevante inzichten heeft gegeven.
Jenny Kaliey .jpg
Jenny Kaliey
— Documentalist, RWS
Het congres was goed en professional georganiseerd, goed programma en inspirerende sprekers.