Over het congres

Het congres De Informatiegestuurde Overheid helpt u als overheidsinstanties om informatie gedreven te worden. 

Zonder informatie bent u als overheid stuurloos. Dit jaar staat het thema “Anders kijken is scherper zien!” centraal. Kijkt u wel goed en ziet u wel scherp? Vaak kijken we op dezelfde manier naar informatie, maar door informatie te delen, te vergelijken en/of te koppelen komen we tot nieuwe inzichten.

Informatie is cruciaal voor de kwaliteit van besluitvorming en het verantwoordingsproces. Overheden moeten weten wat er speelt in de samenleving. Voor u als overheid is informatie een hoofdzaak. Toch zien we in de praktijk dat veel overheidsinstanties worstelen met grote hoeveelheden data en informatie.

Onderwerpen:

  • Welke informatie is relevant
  • Kwaliteit van informatie
  • Toegankelijkheid van informatie
  • Koppelen van informatie
  • Delen van informatie: Samenwerkingsverbanden
  • Beschikbaarheid van informatie: intern en extern
  • Informatiebeveiliging en dataprivacy
  • Anders durven kijken
  • Debat: de overheid kan niet kijken

Dit congres is bedoeld voor Informatiemanagers, I&A managers, Beleidsadviseurs, Big Data managers, Projectmanagers en Programma-managers.

Deelname aan onze congressen is kosteloos voor senior medewerkers, managers en directieleden die werkzaam zijn bij eindgebruikersorganisaties. Stagiaires, werving & selectie bureaus, etc hebben niet de mogelijkheid om kosteloos aan dit congres deel te nemen.

Direct aanmelden!