Programma

Ontvangst 07:45 uur

Ontvangst en registratie

Het team van Heliview heet u van harte welkom op De Informatiegestuurde Overheid 2019.

Ontbijt 08:00 uur

Feestelijk lustrum ontbijt

We starten de 5e editie van het congres De Informatiegestuurde Overheid met een feestelijk lustrumontbijt. Rijd voor de files uit en begin de dag met een informeel netwerkmoment.

Opening 09:15 uur

Opening door dagvoorzitter

Dagvoorzitter André Rouvoet heet u van harte welkom op het congres.

Keynote 09:30 uur

Informatiegestuurd werken begint met architectuur en standaarden

Praktijkvoorbeelden vanuit: IND, Bibliotheek en Europese commissie
Door de toenemende digitalisering krijgen overheden een information overload aan data. Hoe gaan overheden daar mee om? Peter Vieveen laat zien hoe in Brussel de electriciteitsmarkt tot stand komt, hoe de immigratie en naturalisatiedienst (IND) beslissingen neemt op basis van externe bronnen en hoe de provincie haar identiteit bewaakt via de openbare bibliotheken. Hij zal laten zien wat de overeenkomsten en verschillen zijn in de aanpak.

Interactieve sessie 09:55 uur

Data awareness game

Data is overal om ons heen. We worden overstelpt met voorbeelden en mogelijkheden van datagedreven werken. Maar bewustwording gaat veel verder dan alleen het weten. Het gaat over het zelf ervaren wat het betekent om datagedreven te werken. Welke (soft)skills heeft u nodig en hoe werkt u op een nieuwe manier samen. De Awareness game van VNG is een prachtige manier om van weten naar ervaren en toepassen te gaan.

In deze sessie komt u op een unieke, informele, snelle en spontane manier in contact met andere deelnemers en experts.

Ochtendpauze 10:25 uur

Ochtendpauze met 1-op-1 gesprekken

Debat 11:00 uur

De waarde van goed opdrachtgeverschap

Opdrachtgeverschap draait om gemeenschapsgelden. Daarom alleen al luistert het nauw om kritisch en bewust
 in een digitaliseringstraject te stappen en opdrachtgevers te behoeden voor onrealistische doelen… Tijdens deze sessie nemen wij u graag mee in de waarde van goed opdrachtgeverschap op basis van een inspirerend debat met professionals uit het werkveld en diverse overheidsinstellingen.
Debatleider: André Rouvoet 
Gasten: Dimitri Palmen, Commercieel directeur, BCT | Lion Hendriks, Supply Manager, Provincie Noord-Brabant | Jan van der Heide, Programmamanager, Gemeente Assen       

Keynote 11:25 uur

Data-ethiek: Handvatten voor verantwoorde datapraktijken

Door de decentralisaties hebben gemeenten veel meer werk gekregen. Daarom schakelen sommige gemeenten nu algoritmen en andere dataprojecten in om werk efficiënter in te richten. Maar er zijn een aantal vragen waar je bij stil zou moeten staan, voor je met Big Data aan de slag gaat. Bijvoorbeeld, welke publieke waarden representeert een data-project? Liberalen willen bijvoorbeeld dat mensen zelf verantwoordelijkheid nemen en sociaal-democraten regelen het liefst het leven van de burger in detail. Dat kan allemaal in algoritmes worden uitgedrukt. Maar ook: Hoe transparant wil je zijn over je dataprojecten naar burgers toe? Hoe wordt de toegang tot databases geregeld binnen de organisatie? En is het voldoende om een PIA te doen of moet je over meer zaken nadenken als het gaat om privacy?

Break-outsessie A1 11:55 uur

Gedragssturing door informatie

Sociaal gedrag wordt in hoge mate gestuurd door informatie. De Nobelprijswinnaar Nash bewees dat als mensen in een gegeven spelsituatie een strategie kiezen, niemand meer van strategie kan veranderen. Met zo’n sociale evenwichtstoestand, een Nash-evenwicht, kan men bijvoorbeeld verklaren waarom mensen ‘als vanzelf rechts rijden’. Met Nash-evenwicht  kan het gedrag van mensen dus worden voorspeld en dit gegeven kan worden gebruikt om beter te gaan samenwerken. Informatie blijkt hierbij van cruciaal belang!

Break-out sessie A2 11:55 uur

De stappen richting een Smart City: hoe IT helpt bij het maatschappelijk belang van de burger

Als overheidsorganisatie wordt het steeds belangrijker om data gedreven te werken. Om deze waarde te benutten is het belangrijk de vaak versnipperde data te verzamelen én daarnaast ook de datavraagstukken helder in kaart te hebben. Alleen dan kun je op basis van harde feiten de juiste keuzen maken. Zo helpen wij u een Smart City te vormen, waarin sociale en economische voorzieningen worden geregeld door IT. In de presentatie komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

  • Hoe ontwikkel je een Smart City?
  • Hoe zetten we uw KPI’s om naar data gestuurde dashboards?
  • Wat is het nut voor u als overheidsinstelling?
Break-out sessie A3 11:55 uur

Meerwaarde creëren uit data en informatie? Gemeente Ede doet ’t voor meer dan 100.000 inwoners!

Dagelijks is de gemeente Ede bezig om waarde uit data en informatie te creëren! 1300 gebruikers doen dit op basis van 60 generieke processen en meer dan 200 digitale formulieren. Een vervanging van het voorgaande zaaksysteem, het voorgaande DMS/RMA en een digitaliseringslag hebben ervoor gezorgd dat informatie 
vanaf nu alleen nog digitaal de organisatie in gaat en wordt behandeld. Wat dit project behelst heeft, hoe gemeente Ede dagelijks waarde creëert uit data en informatie, en hoe zij dit “klusje” hebben geklaard vertellen Rob Ponsen (BCT) & Almar Hutten (gemeente Ede) u tijdens deze sessie.

Lunchpauze 12:20 uur

Lunchpauze met 1-op-1 gesprekken

Break-out sessie B1 13:35 uur

Case Management maakt informatiegestuurde processen een realiteit

Case Management is een informatietechnologie ontworpen om, zowel gestructureerde als ongestructureerde informatie, over een bepaald dossier in één virtuele case-map te verzamelen en de 'onvoorspelbare' processen (kenniswerk) op basis van deze informatie te ondersteunen. Deze technologie is vaak gebaseerd op de CMMN standaard.

Aan de hand van concrete voorbeelden binnen de overheid tonen wij hoe deze manier van werken de effeciëntie kan verhogen voor complexe cases.

Break-out sessie B2 13:35 uur

Optimalisatie van Informatiesturing met System of Engagement

Informatie ligt vaak opgeslagen in verschillende silo’s. De vertaling naar acties over de silo’s is vaak omslachtig. De burger of medewerker verwacht echter dezelfde online ervaring, als via Uber of een webwinkel. Hoe kunt u op een eenvoudige manier data ontsluiten en de daaruit voortvloeiende acties presenteren en laten ondersteunen door slimme workflows?

Met de inzet van een System of Engagement kunt u deze dynamische informatiestromen optimaal sturen!

Break-out sessie B3 13:35 uur

Self Service BI 2.0

We zijn al gewend aan de mogelijkheden van rapportage software om op basis van kubussen snel te kunnen analyseren. De mogelijkheden zijn begrenst door  de voor analyse beschikbare data en de rol van de gebruiker. Stel dat het mogelijk wordt om data zonder gebruik van een data warehouse te integreren en  gebruik te maken van machine learning in plaats van moeilijke selecties uit te voeren.

Aan de hand van een korte demonstratie maakt u kennis met Self Service BI 2.0.

Round Table 13:35 uur

Informatiegestuurd werken begint met een gezonde informatiehuishouding

Het slimmer en beter gebruikmaken van informatie binnen uw organisatie kan ervoor zorgen dat u beter en sneller beslissingen kunt nemen. Voorwaarde is wel dat u alle informatie op orde hebt en dat dit op de correcte manier wordt vastgelegd. Tijdens deze sessie krijgt u antwoord op de vragen: Wat is er nodig voor een gezonde informatiehuishouding? Hoe doen andere organisaties dit? En: wat zijn de valkuilen en waar liggen de kansen?

Break-outsessie C1 14:05 uur

Informatiegestuurd werken met Artificial Intelligence

In de praktijk gaat weleens wat mis. Achteraf blijkt nogal eens dat er wel degelijk meer informatie beschikbaar was, of dat de beschikbare informatie niet juist geïnterpreteerd is of tijdig op de juiste plaats geleverd is.

Ik laat u zien hoe Arttificial Intelligence u kan ondersteunen in de informatie tsunami die ons allen overspoeld waardoor de kwaliteit van dienstverlening en besluitvorming enorm toeneemt.

Break-out sessie C2 14:05 uur

‘Ongestructureerde data: het ‘fools gold’ voor informatiegestuurd werken’

Data: er is zoveel van en we willen er zoveel mee. Verblind door het ‘fools gold’ dat ongestructureerde data heet, leggen we ons vertrouwen in de handen van super mooie softwareoplossingen. Resultaat: maar dát bedoelden we niet! Herkenbaar? Zorg éérst voor kwalitatieve data; randvoorwaarde voor waardevolle sturingsinformatie.
Tijdens deze sessie krijg je op interactieve wijze handvatten over hoe je de kwaliteit van je data verhoogt door bewezen methoden, technologie en praktijkvoorbeelden. Leg hiermee de basis voor informatiegestuurd werken.

Workshop 1 14:05 uur

Terug naar makkelijk!

Kent u dat? Door een telkens veranderende IT-omgeving bij Landelijke Voorzieningen en ketenpartners wordt u telkens geconfronteerd met wijzigingen in uw gegevenshuishouding. Het beheren van dergelijke koppelingen in een veranderende wereld is geen sinecure. In de ideale situatie heeft u genoeg aan één verbinding met de Cloud voor al uw berichtenstromen en bent u altijd up-to-date bij bijvoorbeeld veranderende wetgeving of wijziging van processen. Aan de hand van een aantal stellingen gaan we de discussie aan over de toegevoegde waarde van het centraal delen van informatie op een efficiënte, veilige en toekomstbestendige wijze.

Workshop 2 14:05 uur

De EIM ‘Weet ik veel’ Quiz

Hoe is het gesteld met uw Enterprise Information Management (EIM) kennis? Tijdens deze quiz, onder begeleiding van onze enthousiaste host Joost van Bommel, wordt uw kennis in de breedste zin van het woord op de proef gesteld… Wie weet, misschien wordt u wel bekroond tot dé informatiespecialist van IGO 2019.

Break-out sessie D1 14:35 uur

Douane Datafundament, -toepassingen en –governance

In deze breakout nemen Harmen van der Kooij en Chahid Azarkan jullie mee in de ontwikkeling van een visie op het Datafundament, -toepassingen en –governance binnen de Douane. Tijdens deze sessie komt het proces van tot stand komen aan de orde, maar ook de inhoudelijke visie. Er wordt geëindigd met het plan om de visie te valideren.

Break-out sessie D2 14:35 uur

Data als regiemiddel

Een belangrijke taak voor de digitale overheid is het borgen en optimaliseren van de kwaliteit van aangeboden IT diensten (beschikbaarheid en performance). Complexe ecosystemen met vele kritische applicaties en verschillende leveranciers, maakt regievoering en het borgen van de kwaliteit een uitdaging. Relevante data kan de juiste inzichten bieden om effectief regie te voeren. Maar welke data is relevant? Hoe stuur je daarmee leveranciers aan? En wanneer is de kwaliteit dan goed genoeg?

Middagpauze 15:00 uur

Middagpauze met 1-op-1 gesprekken

Keynote 15:35 uur

Help, het is revolutie!

Robotisering, big data, kunstmatige intelligentie, blockchain, 3D-printing, algoritmen. Wat is er aan de hand in de wereld? Deze presentatie biedt overzicht en samenhang in de veelheid aan technologische ontwikkelingen. En wat blijkt dan? We leven in het tijdperk van de Vierde Industriële Revolutie. Strijp geeft aan hoe de Provincie Noord-Holland haar weg zoekt in deze nieuwe wereld. Daarbij is er nadrukkelijk ook aandacht voor ethische aspecten.

.

Keynote 16:00 uur

Feyenoord City: Geen woorden maar Data

Feyenoord is de laatste jaren na een financieel zware periode voortvarend uit het digitale dal geklommen. In deze presentatie wordt verteld hoe wij zijn getransformeerd naar een informatie gedreven organisatie, wat dit betekent, welke (strategische) uitgangspunten hierbij zijn gehanteerd, welke problemen we hebben moeten overwinnen en aan de hand van voorbeelden wat het ons heeft opgeleverd.

Rondleiding 16:25 uur

Unieke rondleiding door Stadion Feijenoord

De enthousiaste gidsen vertellen over de geschiedenis van Stadion Feijenoord (De Kuip) en Feyenoord, zij nemen u mee naar alle plaatsen in het stadion die normaal gesproken niet toegankelijk zijn voor het publiek. De rondleiding duurt ca. 45 minuten. Na afloop staat de borrel voor u klaar.

Afsluiting 17:15 uur

Afsluiting door de dagvoorzitter

De dagvoorzitter sluit de dag toepasselijk af.

Netwerkborrel 17:05 uur

Feestelijke netwerkborrel

We sluiten de dag feestelijk af met een gezellige netwerkborrel mét live muziek.