Programma

Feestelijk lustrum ontbijt

Vroege vogels zijn vanaf 08:00 uur van harte welkom om te genieten van het feestelijke lustrum ontbijt.

Opening

Opening door dagvoorzitter

Dagvoorzitter André Rouvoet heet u van harte welkom op het congres.

Interactieve sessie

Data awareness game

Data is overal om ons heen. We worden overstelpt met voorbeelden en mogelijkheden van datagedreven werken. Maar bewustwording gaat veel verder dan alleen het weten. Het gaat over het zelf ervaren wat het betekent om datagedreven te werken. Welke (soft)skills heeft u nodig en hoe werkt u op een nieuwe manier samen. De Awareness game van VNG is een prachtige manier om van weten naar ervaren en toepassen te gaan.

In deze sessie komt u op een unieke, informele, snelle en spontane manier in contact met andere deelnemers en experts.

Break-outsessie

Gedragssturing door informatie

Sociaal gedrag wordt in hoge mate gestuurd door informatie. De Nobelprijswinnaar Nash bewees dat als mensen in een gegeven spelsituatie een strategie kiezen, niemand meer van strategie kan veranderen. Met zo’n sociale evenwichtstoestand, een Nash-evenwicht, kan men bijvoorbeeld verklaren waarom mensen ‘als vanzelf rechts rijden’. Met Nash-evenwicht  kan het gedrag van mensen dus worden voorspeld en dit gegeven kan worden gebruikt om beter te gaan samenwerken. Informatie blijkt hierbij van cruciaal belang!

Break-outsessie

Informatiegestuurd werken met Artificial Intelligence

In de praktijk gaat weleens wat mis. Achteraf blijkt nogal eens dat er wel degelijk meer informatie beschikbaar was, of dat de beschikbare informatie niet juist geïnterpreteerd is of tijdig op de juiste plaats geleverd is.

Ik laat u zien hoe Arttificial Intelligence u kan ondersteunen in de informatie tsunami die ons allen overspoeld waardoor de kwaliteit van dienstverlening en besluitvorming enorm toeneemt.

Keynote

Tijdig provinciaal bestuur bij technologische ontwikkelingen: Help, het is revolutie!

Robotisering, big data, kunstmatige intelligentie, blockchain, 3D-printing, algoritmen. Wat is er aan de hand in de wereld? Deze presentatie biedt overzicht en samenhang en geeft aan hoe overheden in deze onstuimige wereld vanuit hun opgave kunnen handelen. Daarbij zal worden aangegeven hoe de Provincie Noord-Holland haar weg zoekt in deze nieuwe wereld. Ook is er aandacht voor ethische aspecten.

Keynote

Feyenoord City: Geen woorden maar Data

Feyenoord is de laatste jaren na een financieel zware periode voortvarend uit het digitale dal geklommen. In deze presentatie wordt verteld hoe wij zijn getransformeerd naar een informatie gedreven organisatie, wat dit betekent, welke (strategische) uitgangspunten hierbij zijn gehanteerd, welke problemen we hebben moeten overwinnen en aan de hand van voorbeelden wat het ons heeft opgeleverd.