Programma

Interactieve sessie

Datagovernance en -kwaliteit voor de overheid

De maatschappij wordt steeds afhankelijker van data. En we kunnen en willen steeds meer met data doen. Niet in de laatste plaats door datatechnologische mogelijkheden, zoals AI, predictive analytics, sensortechnologie, robotica, IoT e.d.. Om aansluiting te vinden bij de ‘dataficering’ van de informatiesamenleving, organiseert de overheid zich ‘datagedreven’. Data worden ingezet voor betere e-dienstverlening, een transparante overheid en efficiënte en innovatieve uitvoeringsprocessen. Data is een publieke dienst, die er toe doet.
Dat vraagt om Good Datagovernance. Dit is een randvoorwaarde en katalysator voor de overheid in haar digitale interactie met, en dienstverlening aan, burgers en bedrijven.
Tijdens deze interactieve sessie gaat Irma Walraven met u in gesprek over de vragen: Wat is, in de rol van digital leader, jouw bijdrage aan de ontwikkeling van de datagedreven overheidsorganisatie? Hoe pak je dat veranderkundig aan? En: Hoe kan jij Datagovernance succesvol in jouw organisatie inrichten?

Keynote

Van rapporteren naar voorspellen met data

Wat verandert er op de werkvloer van Business Intelligence? Heeft de overheid overeenkomsten met de profitsector? Hoe veranderen de vaardigheden en tools? Dit zijn enkele vragen die ter inspiratie uitgediept worden in een inspirerende rondgang langs een aantal praktijkverhalen. De rode draad is de gestage verhuizing van gestructureerde “on premise” datawarehouses naar minder gestructureerde “cloud” omgevingen met datalakes.

Debat

Weerstand of Vertrouwen? Het Debat!

Tijdens dit debat zal er in een ‘De Wereld draait door’ setting onder leiding van André Rouvoet, gediscussieerd worden over verschillende prikkelende dilemma’s die betrekking hebben op informatiegestuurd werken.

Keynote

BI, dat ben jij! Informatiegestuurd werken bij Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

De reis die we als team en als hulpverleningsorganisatie vanaf 2015 maken voerde van gebruik van versnipperde data langs een bestendigde infrastructuur tot aan selfservice business intelligence voor verschillende gebruikersgroepen in onze organisatie. In maart 2020 kijk ik terug op een reis van vijf jaar naar wat we nu informatiegestuurd werken noemen om te komen van data naar betekenisvolle actie voor minder leed en schade in onze regio. Langs missers en frustraties, kleine en grote successen vertel ik het verhaal van hoe we als team en als veiligheidsregio samen betekenis en uitvoering geven aan informatiegestuurd werken.

Break-outsessie

Datagedreven werken in de praktijk! #Hoedan

Aan ambitie is vaak geen gebrek. De samenleving ‘dataficeert’ en de overheid moet daarin mee. Tegelijkertijd blijkt de transitie naar een datagedreven organisatie soms vele malen weerbarstiger dan van tevoren gedacht. Het beschikbaar hebben van data en technologie is cruciaal, maar datagedreven werken is geen ICT-project. Aan de hand van concrete praktijkcases uit de publieke sector gaat Christian in op de verschillende facetten van datagedreven werken, waaronder de organisatie, techniek en ethiek. Centraal daarbij staat de hoe-vraag.

Keynote

Hoe inwoners zich inzetten om beter zicht te krijgen op de effecten van klimaatverandering in de wijk

Zwolle heeft een flinke uitdaging als het gaat om watermanagement. Van 5 kanten komt er water op de inwoners af. Stadshagen is een wijk in Zwolle die het laagst gelegen is in deze kwetsbare omgeving. We willen beter begrijpen wat de impact van klimaatverandering is op deze wijk. Inwoners van Stadshagen spelen een belangrijke rol en helpen mee om inzicht te krijgen en uiteindelijk informatiegestuurd te werken. Tijdens deze keynote vertelt Marcel Broekhaar over dit project, SensHagen. Hoe het is aangepakt, wat het tot nu toe heeft opgeleverd en de plannen voor de toekomst.

Round table

Informatiegestuurd werken? Goed plan, maar eerst de basis op orde

Informatie is het nieuwe goud. Iedere overheidsinstantie geeft te willen transformeren naar een informatiegestuurde organisatie. De praktijk laat zien dat dit een weerbarstige transitie is dus bezint eer ge begint. Alleen als de basis van uw informatiehuishouding op orde is, als u werkelijk inzicht en grip heeft op al uw informatie, is uw organisatie klaar voor de overgang naar informatiegericht werken.

Hoe is uw informatiehuishouding geregeld? Voldoet u aan de BIO en de BIG? Weet  u welke persoonsgegevens worden beheerd en gebeurt dit AVG compliant? Bent u klaar voor de Wet Openbaarheid Overheid? In deze interactieve sessie krijgt u sprekende voorbeelden te zien welke acties u kunt ondernemen om uw informatiehuishouding op orde te hebben om informatiegericht te gaan werken.