Programma

Opening 09:15 uur

Opening van het congres

André Rouvoet, uw dagvoorzitter, opent het congres.

Keynote 09:30 uur

Anders durven kijken

Zonder informatie bent u als overheid stuurloos. Kijkt u wel goed en ziet u wel scherp? Vaak kijken we op dezelfde manier naar informatie, maar door anders te kijken komen we tot nieuwe inzichten. In een multimediale keynote vertelt gerenommeerde futurist en trendwatcher Tony Bosma over de vergaande impact van technologie op onze hedendaagse wereld. Van een alomvattend intelligent netwerk gecombineerd met algoritmes en (persoonlijke) data tot aan het versmelten van technologie met het menselijk lichaam.Uitdaging is niet technologisch maar om technologie te gebruiken om menselijke vooruitgang te creëren.

Interactieve sessie 09:55 uur

Anders kijken is scherper zien!

In deze sessie komt u op een unieke, informele, snelle en spontane manier in contact met andere deelnemers en experts. U kunt rechtstreeks putten uit de kennis en ervaring van andere organisaties. Dat levert concrete tips op die u direct kunt toepassen.

Ochtendpauze 10:25 uur

Ochtendpauze

Keynote 11:00 uur

DE NIEUWE DIGITALE GOLF

Als je mee wilt varen moet je voorbereid zijn…

Er vindt een revolutie plaats richting een geglobaliseerde informatiemaatschappij. Deze wordt bevolkt door beroepsgroepen en overheidsorganisaties die bedreigd worden door digitalisering. Met tal van invloedrijke trends, die deze informatiemaatschappij vormgeven, zul je als informatiespecialist moeten meebewegen.

Tijdens deze keynote voert BCT je langs de belangrijkste invloeden die deze golf vormgeven en zie je hoe je verantwoord kunt handelen met alle benodigde informatie in de juiste context. Alleen dan kun je regie blijven voeren over je professie en de kansen benutten die de digitale wereld biedt.

Keynote 11:25 uur

De kwaliteit van data en informatie cruciaal voor een Informatie gestuurde overheid

Om informatie gestuurd te werken is de onderliggende kwaliteit van de data en informatie van groot belang. Er wordt veel geïnvesteerd op het gebied van BIG Data, Open Data, Business Intelligence en Analytics. Maar het rendement valt of staat met de kwaliteit van data en informatie. Uit onderzoek van Forrester Consulting blijkt dat twee derde van de Nederlandse organisaties hun datakwaliteit niet kan waarborgen. Wilt u weten hoe Rijkswaterstaat ervoor zorgt dat kwaliteitsmetingen onderling vergelijkbaar worden en welke handvatten er zijn om gerichter te sturen? Kasper Kisjes vertelt wat een verandering in de bewuste omgang met data en informatie als strategische asset teweeg brengt.

Break-out sessie A1 11.55 uur

Datagedreven fraudedetectie

Geschat wordt dat fraude de Nederlandse maatschappij jaarlijks 10 tot 30 miljard euro kost. Met behulp van datagedreven fraudedetectie is hiervan een groot deel terug te halen en, nog beter, te voorkomen. Richard Bakker vertelt welke type fraudes er (potentieel) spelen binnen de overheid en wat u kunt doen om fraude efficiënt en met behulp van big data (tijdig) te detecteren.

Break-out sessie A2 11:55 uur

De burger heeft regie dankzij Blockchaintechnologie van de Informatiegestuurde Overheid

Technologische ontwikkelingen als Blockchain zullen een enorme invloed gaan uitoefenen op de wijze waarop we met informatie omgaan. Er wordt veel geschreven over dit onderwerp, de lezer in verwarring achterlatend. Wat is Blockchain überhaupt? Wat is de meerwaarde hiervan voor burgers en overheidsorganisaties? En hoe kunnen burgers en overheidsorganisaties op een eenvoudige manier gebruik gaan maken van de  mogelijkheden van Blockchain? Data verzamelen en beheren is niet langer een overheidstaak. De burger wil zelf bepalen wie bij de overheid zijn /haar data gebruikt. Met steun van ICTU als onafhankelijke adviseur binnen de overheid in de vorm van kennis over innovaties, brengen BCT-Software, eSpecialisten, Enable-U en Sphereon gezamenlijk 3 concrete pilots voor gemeenten in de vorm van een verhuisbericht, keukentafelgesprekken en digitaal waarmerken. Dankzij Blockchaintechnologie kunnen gemeenten concrete en gecontroleerde transacties met burgers uitvoeren waarbij de burger regie heeft over zijn privacygegevens en identiteitsvaststelling.

Lunchpauze 12:20 uur

Lunchpauze

Keynote 13:35 uur

Krijg grip op informatiemanagement

Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk geeft Chris Bellekom zijn visie op informatiemanagement. Hoe richt je dit binnen een organisatie? Hoe krijg je het management aan boord? Wat moet je vooral niet doen en wat nu juist wel? Met de hulp van Chris krijgt ook u grip op de informatiestromen in uw organisatie.

Aangeboden door SDU

Break-out sessie plenair 14.05 uur

De Informatiegestuurde overheid? #Hoedan

Op basis van onderzoek en concrete ervaringen bij onder andere gemeenten en de Inspectie SZW vertelt Christian dat er voor overheden geen ontkomen aan is om meer informatiegestuurd te werken. Overheden hebben een grote gedeelde ambitie om meer te doen met beschikbare data, zoals datagedreven beleidsontwikkeling of geautomatiseerd beslissen. Aan ambitie geen gebrek! De taaiheid zit in de implementatie: hoe realiseren we dit en hoe nemen we de organisatie hierin mee? Christian presenteert een volwassenheidsmodel voor de informatiegestuurde overheid, en geeft daarbij de succesfactoren en valkuilen van informatiegestuurd werken binnen de overheid.

Workshop 14:05 uur

Gegevensanalyse uit de praktijk

Eén van de beoogde resultaten van de Omgevingswet is dat burgers en beleidsmakers straks gebruik maken van een Omgevingsportaal bij hun oriëntatie op de (on)mogelijkheden van hun initiatief. De gegevens komen als open data via het Digitale Stelsel Omgevingswet. Wat betekent dat voor u als overheid voor uw huidige datasets? Werk aan de winkel of niet? In deze workshop nemen we u mee in de resultaten van gegevensanalyse uit de praktijk, met gegevens uit de BAG, BGT en WOZ. Ook ruimtelijke plannen en NHR komen aan bod. Belangrijke resultaten bleken verschillen in gebruik en bestemming, maar ook in bijvoorbeeld eigendomsituaties.

Workshop 14:05 uur

Stapsgewijs uw organisatie meenemen van analoog werken naar digitaal denken.

Iedere organisatie zoekt zijn eigen weg naar digitale volwassenheid. Belangrijk is dat uw organisatie daarin het eigen tempo kan blijven bepalen zonder verrast te worden door de digitale transitie van de buitenwereld.  Inwoners, bedrijven en organisaties met hun telkens veranderende wensen, dwingen u tot het permanent aanpassen en verbeteren van uw informatievoorziening en werkprocessen binnen de organisatie. Tijdens deze interactieve workshop gaat u zelf aan de slag om de digitale volwassenheid van uw eigen organisatie te onderzoeken.

Break-out sessie 14.:35 uur

De Informatie gestuurde overheid vanuit een Hackers perspectief.

Tijdens deze lezing krijgt u de schaduwkant van een informatie gestuurde overheid aan u zien. U krijgt te zien hoe kwetsbaar u bent en wat er mogelijk is in de praktijk. Dit met als doel de awareness rond dit onderwerp te vergroten. Hoe kijkt een hacker naar uw dienstverlening en op welke manier zijn zwakheden te vinden? In deze sessie krijgt u te zien hoe het doorbreken en omzeilen van diverse soorten beveiligingsoplossingen kan leiden tot infiltratie in kritische infrastructuren.

Middagpauze 15:00 uur

Middagpauze

Keynote 15:35 uur

Blockchain binnen overheid

Blockchain wordt gezien als de belangrijkste technologische ontwikkeling van dit moment. Veel overheidsorganisaties blijken nog weinig kennis over blockchain te hebben en niet op de hoogte te zijn van de impact en meerwaarde voor de publieke sector. Met Blockchain kan de betrouwbaarheid en juistheid van data en informatie over ketens heen worden gegarandeerd en zijn bewerkingen op data 100% verifieerbaar. Ontdek wat dit betekend voor u en uw organisatie en het belang van de juiste invoering en adoptie van Blockchain technologie voor uw organisatie.

 

Debat 16:00 uur

Debat: Is de overheid klaar voor de AVG?

Debatleider André Rouvoet zit samen met twee andere tafelgasten aan tafel. Ze leggen elk op hun beurt, n.a.v. een stelling, de mogelijkheden voor aan elkaar. Het omringende publiek in de zaal mag uiteraard inhaken op de verschillende stellingen. Wijzer worden in een ontspannen sfeer, wat wilt u nog meer.