Programmacommissie

Bart Suers.jpg
Bart Suers
Business Consultant
BCT

Bart Suers heeft ruim 15 jaar ervaring in diverse functies op het snijvlak van overheid, ICT en politiek. Hij is geïnteresseerd in en betrokken bij gemeenten. Voor klanten, partners en collega’s van BCT is hij een gesprekspartner voor nieuwe ontwikkelingen en sparringpartner voor uitdagingen waar gemeenten dagelijks mee te maken hebben op het gebied van kritische informatie. Daarnaast doet hij momenteel onderzoek naar de effecten van gemeentelijke fusies en herindelingen.

Eric de Kruik.jpg (1)
Eric de Kruik
Adviseur Sturingsinformatie
VNG Realisatie

Als adviseur sturingsinformatie houdt Eric zich bezig met de vraag hoe de overheid (en dan gemeente in het bijzonder) meer en meer kan sturen op het resultaat van de lokale gemeenschap. Waarbij informatie over de kwaliteit van leven in stad of dorp verbonden wordt aan informatie over de eigen organisatie.

Wat is de veerkracht van de lokale gemeenschap en op welke wijze kan de gemeente leren en ontwikkelen. Vanuit zijn functie is hij betrokken bij diverse projecten waarbij de maatschappelijke opgave voor de gemeente centraal staat. Binnen VNG werkt hij tevens aan de verbinding tussen de diverse expertise op het gebied van big data, open data, informatieontsluiting, burgeronderzoek, bestuurskracht en dienstverlening. Hij doet zijn werk met plezier en passie en ervaart het als een extra uitdaging om met creativiteit te blijven gaan voor idealen.

 

Robert Borkes.jpg
Robert Borkes
Chief Improvement Officer
Publiekewaardecreatie.nl

Robert Borkes is Chief Improvement Officer (C.I.O.) verbonden aan Publiekewaardecreatie.nl. Hij heeft inmiddels ruim 25 jaar ervaring binnen het vakgebied informatiemanagement. Als Novell-, Microsoft- en Cisco Engineer heeft hij veel kennis en ervaring opgedaan met ICT-infrastructuren binnen de overheid.

Aangevuld met diverse studies als bedrijfskunde, Informatiemanagement, en ICT & Business Innovation nu aan de Radboud universiteit verbonden en bezig met een promotieonderzoek naar organisatiekarakteristieken die verantwoordelijk zijn voor Publieke Waardecreatie. De opgedane ervaring blijkt voor openbaar bestuurders een solide basis te vormen om succesvol informatie te kunnen omzetten naar kennis in een snel veranderende omgeving.

Meer sprekers worden geladen