Sprekers

Andre-Rouvoet.jpg
Dagvoorzitter
André Rouvoet
voormalig minister & oud-vicepremier

Mr. André Rouvoet, bestuurder en oud-politicus, is sinds februari 2012 voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Na vele jaren lang woordvoerder ‘zorg‘ te zijn geweest in de Tweede Kamer was dit voor hem een mooie overstap naar een functie die zich op het snijvlak bevindt van publiek en privaat. Bij zijn aantreden gaf hij aan dat de zorgsector en de zorgverzekeraars samen voor enorme uitdagingen staan en zei hij zich sterk te willen maken voor kwaliteitsverbetering en kostenbesparing in de zorg.Rouvoet heeft een lange loopbaan in de politiek achter de rug. Al tijdens zijn studie rechts- en staatsfilosofie werd hij fractiemedewerker van de RPF.

Eric de Kruik.jpg (1)
Eric de Kruik
Adviseur Sturingsinformatie
VNG Realisatie

Als adviseur sturingsinformatie houdt Eric zich bezig met de vraag hoe de overheid (en dan gemeente in het bijzonder) meer en meer kan sturen op het resultaat van de lokale gemeenschap. Waarbij informatie over de kwaliteit van leven in stad of dorp verbonden wordt aan informatie over de eigen organisatie.

Wat is de veerkracht van de lokale gemeenschap en op welke wijze kan de gemeente leren en ontwikkelen. Vanuit zijn functie is hij betrokken bij diverse projecten waarbij de maatschappelijke opgave voor de gemeente centraal staat. Binnen VNG werkt hij tevens aan de verbinding tussen de diverse expertise op het gebied van big data, open data, informatieontsluiting, burgeronderzoek, bestuurskracht en dienstverlening. Hij doet zijn werk met plezier en passie en ervaart het als een extra uitdaging om met creativiteit te blijven gaan voor idealen.

 

400_Harry van de Loo_IGO2019.jpg
Harry van de Loo
Gemeentesecretaris
Gemeente Boxmeer

Harry studeerde aan de TU Eindhoven en aan de Radboud universiteit in Nijmegen. Hij heeft veel management ervaring bij zowel het bedrijfsleven als ook bij de gemeentelijke overheid, alwaar hij al bijna 19 jaar gemeentesecretaris is. 

De laatste 10 jaar heeft hij gewerkt aan een wetenschappelijk onderzoek, met als doel om de samenwerking tussen mensen te verbeteren. Het blijkt dat informatie een cruciale rol speelt  bij  samenwerking.

400_PAul Strijp_IGO2019.jpg
Paul Strijp
Sectormanager Bestuur en Strategie
Provincie Noord-Holland

Paul heeft zich verdiept in de betekenis van moderne technologie en data voor provincies. De Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) in Den Haag heeft hem voor 1 jaar een plaats aangeboden als gastonderzoeker. In februari 2018 heeft hij zijn essay “Provinciaal bestuur bij technologische innovatie” gepubliceerd. Zie: https://www.nsob.nl/publicatie/3862/  Dit essay is de grondlegger geweest voor een door Gedeputeerde en Provinciale Staten van Noord-Holland vastgestelde data-strategie.

400 Edwin Suk_CI2018.jpg
Edwin Suk
CIO
Feyenoord

Edwin Suk is CIO van Feyenoord (voetbalclub en stadion). Het is zijn taak om Feyenoord te transformeren naar een flexibele, innovatie en informatie gedreven organisatie. Daarnaast is hij eindverantwoordelijk voor de operationele IT en security. Edwin Suk kijkt dagelijks naar hoe IT onze wereld vormt en verandert, welke kansen en bedreigingen dit met zich meebrengt en hoe zij IT kunnen inzetten als driver voor verandering en groei. Suk studeerde bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Meer sprekers worden geladen