Sprekers

400_Harmen van der Kooij_IGO2019.jpg
Harmen van der Kooij
Senior Adviseur Business Analytics
Belastingdienst Douane

Harmen is werkzaam bij de unit Data Analytics en Big Data. Hij heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van de visie op het gebied van data management bij Douane. Daarnaast is Harmen betrokken bij de migratie naar het SAS Grid/Teradata platform. Hij is gespecialiseerd in data-analyse en -visualisatie.

400_Martijn Kruijt_IGO2019.jpg
Martijn Kruijt
Solution Consultant
ServiceNow

Martijn werkt ruim 24 jaar in de ICT en heeft vooral ervaring opgedaan met Informatie Management binnen de overheid. Voordat hij bij ServiceNow ging werken was Martijn informatie-architect bij een van de grotere Nederlandse ICT-bedrijven. Hier werkte hij op detacheringsbasis, bij vooral (centrale) overheid. Hij heeft veel te maken gehad met implementaties van zaaksystemen met integraties naar achterliggende informatiebronnen.

Eric de Kruik.jpg (1)
Eric de Kruik
Adviseur Sturingsinformatie
VNG Realisatie

Als adviseur sturingsinformatie houdt Eric zich bezig met de vraag hoe de overheid (en dan gemeente in het bijzonder) meer en meer kan sturen op het resultaat van de lokale gemeenschap. Waarbij informatie over de kwaliteit van leven in stad of dorp verbonden wordt aan informatie over de eigen organisatie.

Wat is de veerkracht van de lokale gemeenschap en op welke wijze kan de gemeente leren en ontwikkelen. Vanuit zijn functie is hij betrokken bij diverse projecten waarbij de maatschappelijke opgave voor de gemeente centraal staat. Binnen VNG werkt hij tevens aan de verbinding tussen de diverse expertise op het gebied van big data, open data, informatieontsluiting, burgeronderzoek, bestuurskracht en dienstverlening. Hij doet zijn werk met plezier en passie en ervaart het als een extra uitdaging om met creativiteit te blijven gaan voor idealen.

 

400_Harry van de Loo_IGO2019.jpg
Harry van de Loo
Gemeentesecretaris
Gemeente Boxmeer

Harry studeerde aan de TU Eindhoven en aan de Radboud universiteit in Nijmegen. Hij heeft veel management ervaring bij zowel het bedrijfsleven als ook bij de gemeentelijke overheid, alwaar hij al bijna 19 jaar gemeentesecretaris is. 

De laatste 10 jaar heeft hij gewerkt aan een wetenschappelijk onderzoek, met als doel om de samenwerking tussen mensen te verbeteren. Het blijkt dat informatie een cruciale rol speelt  bij  samenwerking.

400_Onno de Moor_IGO2019.jpg (1)
Onno de Moor
Business Adviseur
Doxis Informatiemanagers

Onno maakt zich bij uiteenlopende overheidsorganisaties sterk voor integraal beleid op het gebied van informatiemanagement. Hij heeft een uitgesproken mening over nut en noodzaak van kwalitatieve data; informatiegestuurd werken begint hier namelijk mee. In zijn vrije tijd is Onno regelmatig in De Kuip, dus is hier helemaal op zijn plek!

Meer sprekers worden geladen