2019: Waarde uit data en informatie creëren

Voor het maken van bestuurlijke beslissingen en het vormen van beleid wordt door overheidsinstanties meer en meer gebruik gemaakt van data en informatie. Het laten renderen van data en informatie zorgt ervoor dat processen geoptimaliseerd worden en waardevolle stuurinformatie wordt gecreëerd wat leidt tot snellere en beter besluitvorming. Maar hoe creëer je snellere en beter besluitvorming door data en informatie? Dit was de hoofdvraag tijdens de 1e lustrumeditie van het congres De Informatiegestuurde Overheid. 

Om tot een antwoord op deze centrale vraag te komen werd vanuit verschillende invalshoeken ingegaan op het gebruik van data en informatie binnen overheidsorganisaties en de mogelijkheden om hierin met elkaar samen te werken. Onderwerpen die hierbij aan bod kwamen waren vraagstukken als: Hoe organiseer ik data- en informatiegestuurd werken? Welke data en informatie is bruikbaar en hoe krijgt u hier grip op? Hoe kunnen overheidsinstanties hierin samenwerken en elkaar versterken? en Op welke manier gaat ik op een ethisch en juridisch juiste manier om met data en informatie?  

Onder toeziend oog van de programmacommissie werd het congresprogramma samengesteld. Naast een inhoudelijk sterk congresprogramma was het congres ook een uitgelezen kans om te netwerken met vakgenoten.

Vorige editie gemist? Geen nood! 26 maart 2020 staat de volgende editie van het congres De Informatiegestuurde Overheid gepland. Het congres is een must voor managers, senior specialisten die op de hoogte willen blijven van de huidige trends en ontwikkelingen op het gebied van informatiegestuurd werken.

Sprekers 2019:

  • Peter Vieveen, Manager Data Lab, Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
  • Eric de Kruik, Adviseur Sturingsinformatie, VNG Realisatie
  • Mirko Schäffer, Cofounder  & Project Leader, Utrecht Data School
  • Harry van de Loo, Gemeentesecretaris, Gemeente Boxmeer & Promovendus, TU Nijmegen
  • Ton Abelen, Trendwatcher AI, Wizzin enbeleidsadviseur Informatiegestuurd werken bij Ministerie van J&V
  • Chahid Azarkan, Adviseur Strategie & Innovatie, Belastingdienst Douane
  • Harmen van der Kooij, Senior Adviseur Business Analytics, Belastingdienst Douane
  • Paul Strijp, Sectormanager Bestuur en Strategie, Provincie Noord-Holland
  • Edwin Suk, Chief Information Officer, Feyenoord
  • André Rouvoet, voorzitter, bestuurder en oud-politicus (Dagvoorzitter)

Zaakgericht werken voor de Overheid
Het eerstvolgende congres dat Heliview Conferences & Training organiseert voor de overheid is 'Zaakgericht werken voor de Overheid'. Het congres vindt plaats op dinsdag 1 oktober 2019 in DeFabrique in Utrecht.

Bekijk hieronder de sfeerimpressie van het congres De Informatiegestuurde Overheid 2019 of bekijk alle foto's in dit fotoalbum.

Sfeerimpressie